Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Πέμπτη 25.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Σάββατον Λαζάρου 27.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θ. Λειτουργία). Κυριακή Βαΐων 28.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης. (Θ. Λειτουργία). Κυριακή Βαΐων 28.04.2024, Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 19.00'). Μ. Δευτέρα 29.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Μ. Δευτέρα 29.04.2024, Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὣρα 19.00). Μ. Τρίτη 30.04.2024, Ἱ. Προσκύνημα Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς Ἁγίου Ἰσιδώρου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Μ. Τρίτη 30.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, πόλεως Χίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὣρα 19.00'). .

Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
                                                                                 Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Εορτάζει στις 7 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Το φθαρτόν Αμβρόσιος εκδύς σαρκίον,
Θείας μετέσχεν αμβροσίας αξίως.
Εβδόμη Αμβρόσιος ποτί άμβροτον ήλυθεν ούδας.
Βιογραφία
Ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης και γεννήθηκε το 340 μ.Χ. Σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία και νομικά. Στα Μεδιόλανα ασχολήθηκε με το επάγγελμα του δικαστή. Φύλασσε με λόγια και έργα την αλήθεια και απέδιδε αντικειμενικά τη δικαιοσύνη , αν και δεν είχε βαπτισθεί ακόμα χριστιανός. Όσον αφορά σ’ αυτό όμως, απαντά ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής: «Αλλ  ἐν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι» (Πράξεις, ι’ 35). Δηλαδή, σε κάθε έθνος, όποιος σέβεται το Θεό και πολιτεύεται στη ζωή του με δικαιοσύνη, είναι δεκτός απ’ Αυτόν και είναι δυνατόν να αρέσει σ’ Αυτόν.

Και πράγματι, ο Αμβρόσιος με τη ζωή του άρεσε στο Θεό. Γι’ αυτό και τον αξίωσε να βαπτισθεί χριστιανός, να γίνει έπειτα αναγνώστης, και αφού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πέρασε όλους τους εκκλησιαστικούς βαθμούς, μετά από απόφαση του βασιλιά Ουαλεντιανού του Α’, χειροτονήθηκε επίσκοπος Μεδιολάνων.
Σαν επίσκοπος, ο Αμβρόσιος ποίμανε άριστα το ποίμνιό του, αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων, αλλά και το βασιλιά Θεοδόσιο δεν επέτρεψε να εισέλθει στο ναό, παρά μόνο όταν μετάνιωσε ειλικρινά για τους φόνους που έκανε στον Ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ο Αμβρόσιος πέθανε ειρηνικά το έτος 397 μ.Χ., σε ηλικία 57 χρονών.
Απολυτίκιον
Ήχος α’.
Τον της αμβροσίας επώνυμον, και της Ιταλίας διδάσκαλον, τον προστάτην της Χριστού Εκκλησίας, και Μεδιολάνων τον πρόεδρον, τον του επάρχου υιόν, και των πτωχών αντιλήπτορα μέγιστον, Αμβρόσιον τον ένδοξον Ιεράρχην πάντες τιμήσωμεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίω ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως θείος διδάσκαλος και ιεράρχης σοφός, δογμάτων ακρίβειαν μυσταγωγείς τους πιστούς, Αμβρόσιε όσιε· λύεις αιρετιζόντων την αχλύν τοις σοις λόγοις· φαίνεις της ευσεβείας την θεόσδοτον χάριν· εν η τους σε γεραίροντας συντήρει απήμονας.
Κοντάκιον
Ήχος δ . Επεφάνης σήμερον.
Εορτάζει σήμερον, η οικουμένη, την σην μνήμην πάνσοφε, ως Ιεράρχην του Χριστού, μεγαλοφώνως τιμώσά σε, Πάτερ Πατέρων, Αμβρόσιε ένδοξε.
 Έτερον Κοντάκιον
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, απημαύρωσας Αρείου πλάνην, Ιερομύστα και ποιμήν Αμβρόσιε· θαυματουργών δε δυνάμει του Πνεύματος, πάθη ποικίλα σαφώς εθεράπευσας. Πάτερ Όσιε, Xριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
 Κάθισμα
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Λογους ζωής Πατερ σοφέ κεκτημένος, τας διανοίας των πιστών καταρδεύεις, και καρποφόρους χάριτι δεικνύεις αεί, των αιρετιζόντων δε, κατακλύζεις τας φρένας, χάριν αναβλύζων τε, ιαμάτων εκπλύνεις, παθών παντοίων ρύπον αληθώς, ιερομύστα θεόφρον Αμβρόσιε.
 Ο Οίκος
Τον εκ κοιλίας ηγιασμένον Ιεράρχην Κυρίου, ανευφημήσωμεν νυν τον της χάριτος, πλάκας δεξάμενον θείας δόξης, και εν θαύμασι περιβόητον πάσι, και ως θερμόν, και αυτόπτην της θείας ελλάμψεως, ως των πενήτων προστάτην και των αμαρτανόντων ψυχαγωγόν. Ούτος γαρ θύων τω βήματι του Χριστού, Ιεράρχης πιστός αναδέδεικται. Δια τούτο βοώμεν αυτώ· Πάτερ Πατέρων, Αμβρόσιε ένδοξε.

Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Πηγήsaint.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου