Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Δεκεμβρίου 2023

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Σάββατον 22.06.2024, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου & Ἁγίας Ἄννης Μαύρης Ράχης Ψαρῶν. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 19:00'). Κυριακή 23.06.2024, Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου Ψαρῶν. (Θεία Λειτουργία). Παρασκευή 28.06.2023, Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Ἑσπερινός). Σάββατο 29.06.2024, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Πέτρου Θολοποταμίου. (Θεία Λειτουργία). .

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως


Ημ. Εορτής: 31 Δεκεμβρίου

Ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁ χρόνων ἐπέκεινα, καὶ τῶν αἰώνων Θεός, τὴν δέησιν πρόσδεξαι, τῇ συμπληρώσει Χριστέ, τοῦ ἔτους δεόμεθα, θείαν ἰσχύν δὲ δίδου, ἐν εἰρήνῃ τελέσαι, ἅμα καὶ εὐσεβείᾳ τὸ ἀρχόμενον ἔτος, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Οἱ Ἅγιοι Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες


Ημ. Εορτής: 28 Δεκεμβρίου

Τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ., ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, οἱ χριστιανοὶ τῆς Νικομήδειας ἦταν ἀρκετὰ πολυπληθείς. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος, ἄνδρας ἄξιος καὶ μὲ αὐταπάρνηση, κοπίαζε νύχτα – μέρα γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν. Ἡ πρόοδος αὐτὴ τῶν χριστιανῶν κέντρισε τὸ φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν ἀρχόντων καὶ θέλησαν νὰ ἐξοντώσουν τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία, προπάντων στὰ μεγαλύτερα καὶ πολυπληθέστερα κέντρα της.

Σχεδίασαν λοιπόν, ἀνήμερα Χριστούγεννα νὰ κάνουν γενικὴ σφαγὴ τῶν χριστιανῶν τῆς Νικομήδειας. Οἱ χριστιανοὶ εἶχαν μαζευτεῖ καὶ πανηγύριζαν τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἐπίσκοπος, μόλις πληροφορήθηκε ὅτι τοὺς εἶχαν περικυκλώσει στρατὸς καὶ ὄχλος εἰδωλολατρῶν μὲ ὄπλα καὶ ρόπαλα, διέταξε νὰ γίνει γρήγορα ἡ κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἔπειτα, βάπτισε τοὺς κατηχουμένους, γιὰ νὰ ἔχουν ἀσφαλὴ ἐφόδια στὴν αἰώνια σωτηρία.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΜΕ ΥΜΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, τήν Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 18.00, στήν Αἴθουσα θεάτρου τοῦ Ὁμηρείου Πνευματικοῦ Κέντρου Δήμου Χίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ" καί τό «Διονυσιεῖο» Μουσικό Σχολεῖο Χίου, θά πραγματοποιήσει Μουσική Ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή τῶν Χορῳδιῶν τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ» καί τοῦ «Διονυσιείου» Μουσικοῦ Σχολείου Χίου, κατά τήν ὁποία θά ψάλουν ἐπικαίρους Βυζαντινούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους.

Παρακαλεῖσθε, νά προσέλθετε, ὥστε, μέ τόν ἐκκλησιαστικό αὐτό τρόπο, νά ἐνωτισθοῦμε τήν θεία χαρμοσύνη τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

 


 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ  «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

 

 Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον»  μέ  χῶρον  διεξαγωγῆς  τήν  Βιβλιοθήκην  ΑΓΙΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

          Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας, καί ἐν συνεχείᾳ τῶν προηγουμένων συναντήσεων, ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἀντωνία Σαρρῆ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν   θά  πραγματοποιήσῃ εἰσήγησιν μέ θέμα: «Μαθήματα Παπυρολογίας - Παλαιογραφίας», τήν  Παρασκευήν 29 Δεκεμβρίου 2023, ὥραν 18.00.

 

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)


 

Κάλαντα της 96 ΑΔΤΕ στον Σεβασμιώτατο


           ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ημ. Εορτής: 25 Δεκεμβρίου


Εορταζόμενο όνομα: Χρῆστος, Χρύσα, (Χριστίνα)

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Μετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Παρθένου Μαρίας ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ ἐνῶ πλησίαζε ὁ καιρὸς νὰ τελειώσουν οἱ ἐννέα μῆνες ἀπὸ τὴν ὑπερφυσικὴ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ στὴν παρθενική της μήτρα, ὁ Καίσαρ Αὔγουστος διέταξε ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους.

Τότε ὁ Ἰωσὴφ μαζὶ μὲ τὴν Θεοτόκο, ξεκίνησαν γιὰ τὴν Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀπογραφοῦν ἐκεῖ. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε πλησιάσει ὁ καιρὸς νὰ γεννήσει ἡ Παρθένος καὶ δὲν ἔβρισκαν κατοικία νὰ καταλύσουν, διότι εἶχε μαζευτεῖ πολὺς λαὸς στὴν Βηθλεέμ, μπῆκαν σὲ ἕνα φτωχικὸ σπήλαιο. Ἐκεῖ ἡ Θεοτόκος γέννησε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ σπαργάνωσε σὰν βρέφος τὸν Κτίστη τῶν ἁπάντων. Ἔπειτα Τὸν ἔβαλε ἐπάνω στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων, διότι «ἔμελλε νὰ ἐλευθέρωση ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν», ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.

 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ


 

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια


Ημ. Εορτής: 22 Δεκεμβρίου


Εορταζόμενο όνομα: Ἀναστασία

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία εἶχε πατέρα τὸν Πατρίκιο, ὁ ὁποῖος ἦταν Ρωμαῖος. Διακρινόταν γιὰ τὸ ὑπέροχο κάλος, τὴν παιδεία καὶ τὴν κοσμιότητά της. Παντρεύτηκε σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν Ποπλίωνα, ἄρχοντα τῶν Ρωμαίων καὶ φανατικὸ εἰδωλολάτρη. Ἡ Ἀναστασία ὅμως, κατηχήθηκε στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔλαβε τὸ Θεῖο Βάπτισμα. Ἐπειδὴ δὲν φανέρωσε δημόσια, λόγω τοῦ ἀνδρός της, τὴν χριστιανική της πίστη βοηθοῦσε κρυφὰ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα χέρι βοηθείας ἢ ἕνα λόγο παρηγοριάς. Ντυνόταν πενιχρὰ καὶ μετέβαινε στὶς φυλακὲς πηγαίνοντας τροφὴ καὶ χρήματα.

Ὅταν ἔμαθε ὁ Ποπλίωνας τὴν δράση τῆς Ἁγίας, ἐξοργίστηκε. Ἀρχικὰ προσπάθησε νὰ τὴν μεταπείσει μὲ συμβουλές. Ὅμως, ἡ Ἀναστασία παρέμενε ἀκλόνητη στὴν πίστη της ἀκόμα καὶ ὅταν τὴν κακοποίησε. Αὐτὴ ἡ ἐπιμονή της, ἐξόργισε τὸν Ποπλίωνα καὶ τὴν κατέδωσε στὸν αὐτοκράτορα Διοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν φυλάκισή της.

Ἐπειδὴ ἐξακολουθοῦσε νὰ ὑμνολογεῖ τὸν Κύριο, ὁ Διοκλητιανὸς διέταξε τὸν βασανισμό της. Τελικὰ ἡ Ἁγία Ἀναστασία παρέδωσε τὸ πνεῦμά της στὴν πυρά.

Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου

Ἀνακοίνωσις

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι τήν προεόρτιον τῶν Χριστουγέννων ἡμέραν, Παρασκευήν  22αν Δεκεμβρίου ἐν. ἒτους, καί ὣραν 4.30΄ μ.μ,    εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά τελεσθῇ ἡ κατανυκτική ἀκολουθία, τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν καί Δεσποτικῶν Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων.

Ἐν συνεχείᾳ, θά ψαλλῇ τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου  πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.

Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

 


 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

ΜΕ ΥΜΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ἑορτῶν  τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, τήν Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 18.00, στήν Αἴθουσα θεάτρου τοῦ Ὁμηρείου Πνευματικοῦ Κέντρου Δήμου Χίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν,  σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ" καί τό «Διονυσιεῖο» Μουσικό Σχολεῖο Χίου, θά πραγματοποιήσει Μουσική Ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή τῶν Χορῳδιῶν τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου,    τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς       Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ» καί τοῦ «Διονυσιείου» Μουσικοῦ Σχολείου Χίου, κατά τήν ὁποία θά ψάλουν  ἐπικαίρους  Βυζαντινούς  Ἐκκλησιαστικούς  Ὕμνους.

          Παρακαλεῖσθε, νά προσέλθετε, ὥστε, μέ τόν ἐκκλησιαστικό αὐτό τρόπο, νά ἐνωτισθοῦμε τήν θεία χαρμοσύνη   τῶν   Ἑορτῶν   τοῦ   Ἱεροῦ  Δωδεκαημέρου.

 

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Φέρεται σέ γνώση τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι, μέ τήν  εὐκαιρίᾳ τῶν Ἑορτῶν  τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, τήν Τετάρτη 27ην Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 17.30, στήν αἴθουσα θεάτρου τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Σωματείου Καλλιμασιᾶς “Ἡ Πρόοδος”,                 ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ Ἐπίκαιρη Ἐκδήλωση μέ τήν συμμετοχή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων της, τά ὁποῖα θά παρουσιάσουν θεατρικά σκέτς τῶν Ἑορτῶν, κάλαντα περιοχῶν τῆς Πατρίδος, καθώς  καί  ἐπίκαιρα ποιήματα.                                                                   

Παρακαλεῖσθε, νά προσέλθετε μέ τίς οἰκογένειές σας, ὥστε, μέ τόν ἐκκλησιαστικό αὐτό τρόπο, νά ἐνωτισθεῖτε τήν  θεία χαρμοσύνη  τῶν  Ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου,           νά παρακολουθήσετε τίς ἐκδηλώσεις τῆς νεότητός μας              γιά πνευματική ὠφέλειά σας καί γιά νά στηρίξετε τίς  προσπάθειες  τῶν   παιδιῶν  μας.

 

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

(53.21 ) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΜΗΤΡΟ ΧΙΟΥ Κ ΜΑΡΚΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ Μ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ Ι Μ ΝΑΟ ΧΙΟΥ 20-12-2023


 


 

«ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

 

Μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών δεν λησμόνησε την φιλανθρωπική της διακονία όπως κάθε χρόνο. Έτσι, με φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου διετέθησαν σε εμπερίστατες οικογένειες εκατόν πεντήκοντα (150) τσάντες με τρόφιμα για τις αγίες ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ όλο το έτος διετέθησαν περισσότερες από 1000 τσάντες με τρόφιμα. Τσάντες με τρόφιμα διετέθησαν επίσης για τους λιμενεργάτες του λιμένος της Χίου. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως διένειμε περίπου 100 κιβώτια τροφίμων σε 100 περίπου δικαιούχους μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και μοναχικά άτομα 65 ετών και άνω. Η προσφορά αυτή όλο το έτος έφτασε τα 1200 δέματα. Επίσης το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως ενίσχυσε οικονομικά, 74 ασθενείς-άπορους εμπερίστατων ενοριών, κάλυψε όπως πάντοτε το Χριστουγεννιάτικο Γεύμα του Γηροκομείου Χίου και προσέφερε χορηγίες για το Γηροκομείο Καρδαμύλων, τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Κυριών και Νεανίδων Χίου, Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Χίου, Φιλόπτωχος Άδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου-Λειβαδίων, Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου, Κεντρικός Σύνδεσμος Πολυτέκνων Χίου και Ιεραποστολικά Σωματεία. Επίσης και φέτος ενισχύθηκαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Βολισσού από το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλης. Γνωστή έχει γίνει ήδη η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου από τον Αντιφυματικό Αγώνα Χίου όσον αφορά την αποπεράτωση των εργασιών στην Παιδιατρική Κλινική με το ποσό των 10.000 ευρώ καθώς και την αγορά εξοπλισμού αξίας 5.000 ευρώ στη Σχολή Νοσηλευτών. Επίσης το ίδιο ίδρυμα ενίσχυσε οικονομικά το Σύλλογο γονέων των μαθητών των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αγορά ενός ορθοστάτη με το ποσό των 700 ευρώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εδόθησαν υποτροφίες σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές ποσού άνω των 50.000 ευρώ. Ανάλογη υπήρξε, στο μέτρο του δυνατού, και η φιλανθρωπική διακονία των Ενοριακών Ιερών μας Ναών.

Ἡ Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Παρθενομάρτυς


Ημ. Εορτής: 21 Δεκεμβρίου

Οἱ γονεῖς τῆς Ἰουλιανῆς ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ θέλησαν νὰ τὴν μνηστεύσουν μὲ κάποιο διακεκριμένο ἀξιωματοῦχο τῆς Ἀντιόχειας, τὸν Ἐλεύσιο. Ἀλλὰ ἡ Ἰουλιανὴ ἀρνήθηκε σθεναρά. Ἡ ἄρνησή της κατέπληξε τοὺς γονεῖς της, διότι μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν τοὺς εἶχε φέρει καμιὰ ἀντίρρηση καὶ ἦταν ὑπάκουη κόρη.

Ὁ Ἐλεύσιος μὲ πληγωμένο ἐγωισμὸ ζητοῦσε ἐκδίκηση. Ἀφοῦ ἐρεύνησε καὶ παρακολούθησε γιὰ πολὺ καιρὸ τὴν Ἰουλιανή, ἔμαθε ὅτι ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονέων της εἶχε γίνει χριστιανή. Ἔτσι ὁ Ἐλεύσιος τὴν κατήγγειλε στὸν ἔπαρχο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ φυλακισθεῖ. Μέσα στὴν φυλακή, συνεχίστηκαν οἱ προσπάθειες νὰ γίνει σύζυγος τοῦ Ἐλευσίου καὶ νὰ ἀποφύγει τὸν κίνδυνο τοῦ θανάτου. Ἀλλὰ ἡ Ἰουλιανὴ προτιμοῦσε νὰ πεθάνει, παρὰ νὰ πάρει εἰδωλολάτρη σύζυγο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τέλεση Θ. Λειτουργίας για τους Αθλητές
ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

Η ΙΕΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ 

Δ/νσις : Ἰ­ω­άν­νου Γεν­να­δίου 14 – 115 21, Ἀ­θῆ­ναι

Τηλ. 210-72.72.207, Fax 210-72.72.231, e-mail: ierasynodospress2@gmail.com 

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

  

Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2023

 

 

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥ­ΠΟΥ

 

   Κατόπιν εισηγήσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά τη Συνεδρία της 10ης Μαΐου 2023, αποφάσισε, στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας Αυτής για τους ανθρώπους του Αθλητισμού, την κατ’ έτος τέλεση της Θείας Λειτουργίας υπέρ των αθλητών, των προπονητών και των αθλητικών παραγόντων όλων των ολυμπιακών αθλημάτων.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε από τον Πρόεδρο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, όπου είχαν προσκληθεί να συμπροσευχηθούν αθλητές, προπονητές και αθλητικοί παράγοντες όλων των αθλητικών σωματείων της Ελλάδος.

Με τον Σεβ. Χίου συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, Γραμματεύς της Επιτροπής, ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος (παλαιός βαδιστής), μέλος της Επιτροπής και οι Εφημέριοι του Ι. Ναού Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι π. Κυριάκος Τσουρός, π. Χρήστος Αργυρόπουλος και Δημήτριος Σκόνδρας.

Μεταξύ των πιστών ήταν τα μέλη της Επιτροπής κ. Γεώργιος  Νικολόπουλος, Ομοτ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, κ. Πολυξένη Αργειτάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γυμναστικής κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος, η κ. Μαρίκα Καρδαρά (ΣΕΓΑΣ), ο κ. Ιωάννης Μόσχοβας (Ομοσπονδία ΚΑΡΑΤΕ), ο κ. Νίκος Κοντός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναρρίχησης και ορειβασίας, η κ. Εύη Μωραϊτίδου, Ολυμπιονίκης του πόλο, η εκπρόσωπος των αθλητών κ. Έλενα Ξενάκη, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας βόλεϋ, οι Βουλευτές Χίου κ. Παναγιώτης Μηταράκης (παλαιός βαλκανιονίκης στην ξιφασκία) και κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, ο πρωταθλητής σφυροβολίας κ. Χρήστος Πολυχρονίου, οι χρυσοί νικητές των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων κ. Γεώργιος Χαραμαντάς (δισκοβολία και σφαιροβολία) και κ. Γεώργιος Σ. Στείρος, μέλος της Επιτροπής (άλμα εις ύψος), αθλητές από διάφορα αγωνίσματα (μπάσκετ, χάντμπολ, άρση βαρών κ.λπ.), οι οποίοι προσήλθαν και στη Θεία Κοινωνία, η Διευθύντρια του ΣΕΓΑΣ κ. Καλυψώ Δέρβου, μέλος της Επιτροπής, Καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών και πολλοί πιστοί.

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και προέβη σε μια θεολογική ανάλυση της συνδέσεως Εκκλησίας και Αθλητισμού, τονίζοντας ότι το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι δημιούργημα του Θεού, προσελήφθη από τον Υιό και Λόγο του Θεού κατά την ενανθρώπησή Του και γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και, ως εκ τούτου, χρήζει της φροντίδας του ανθρώπου. Έκανε αναφορά στις αθλητικές φράσεις της Παύλειας διδασκαλίας και επισήμανε ότι η Εκκλησία μας, εμπνευσμένη από τον χώρο του Αθλητισμού, χρησιμοποιεί αντίστοιχα για τους μάρτυρες και τους οσίους τους όρους «αθλοφόροι» και «ασκητές». Επίσης έκανε ειδική αναφορά στον Άγιο Μακάριο Επίσκοπο Κορίνθου ως «αλείπτη» (προπονητή) των Αγίων νεομαρτύρων, προτείνοντας να ανακηρυχθεί Προστάτης Άγιος των προπονητών.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ιδιαίτερα ότι το ήθος του Αθλητισμού καθιστά ξένο αυτόν προς τη βία και κάλεσε όλους σε προσπάθεια να παιδαγωγηθούν οι φίλαθλοι-οπαδοί, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα βίας στα γήπεδα. Τέλος, κάλεσε τους πιστούς στον δρόμο ταχύτητος της μετανοίας, στον δρόμο αντοχής της ασκήσεως, υπερπηδώντας τα εμπόδια των πειρασμών και ρίπτοντας μακριά τον παλαιό άνθρωπο, ώστε να επιτευχθούν άλματα πνευματικά, στηριζόμενα στο κοντάρι της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας.

  Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, εδόθη ως ευλογία του Μακαριωτάτου η εικόνα του Αγ. Νέστορος, Προστάτου των αθλητών και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεξιώθηκε τους αθλητές και παράγοντες στην Ενοριακή  Αίθουσα.

           

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου
          της Εκκλησίας της Ελλάδος