Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2624/1369/9-12-2014 Εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττας, Ἱεροῦ Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ρ/Σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ"

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Δευτέρα 04.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας 96 ΤΕ «Ἑορτή Πυροβολικοῦ». (Θεία Λειτουργία - Δοξολογία). Τρίτη 05.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 18.30'). Τετάρτη 06.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Θεία Λειτουργία). Τετάρτη 06.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 18.00'). Κυριακή 10.12.2023, Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου. (Θεία Λειτουργία). Τρίτη 12.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 17.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου. (Θεία Λειτουργία ὑπέρ τῶν ἀθλητῶν). Τετάρτη 20.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 18.00'). Παρασκευή 22.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας Φραγκοβουνίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 24.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 24.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, ὥρα 18.00'). Δευτέρα 25.12.2023, Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία). Τρίτη 26.12.2023, Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτοκου Λατομίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 31.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 18.00'). . .

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2624/1369/9-12-2014 Εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττας, Ἱεροῦ Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ρ/Σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ"

Ἀριθμ. Πρωτ. 2624         
Ἀριθμ. Διεκπ. 1369                                        
Ἐν Χί­ῳ τῇ 9 Δε­κεμ­βρί­ου 2014
Σύλ­λη­ψις Ἁ­γί­ας Ἄν­νης 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι  τήν 2αν Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015, ἡ­μέ­ραν Πα­ρα­σκευ­ήν, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κην Πίτ­ταν:

α) Ὥρα 10.00 π.μ. τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, καί
β) Ὥρα 11.00 π.μ. τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν, τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» καί τοῦ Ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ Σταθ­μοῦ τῆς Χια­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ».


Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ’ἑνός μέν προσέλθουν μετά τῶν οἰκογενειῶν των, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς Ἱεροψάλτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ των ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου