Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Παρασκευή 13.05.2022 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰσιδώρου Βροντάδου. (Ἑσπερινός, ὣρα 7.00 μ.μ.). Σάββατον 21.05.2022 Ἱερός Ναός Ἁγ. Κωνσταντῖνου Πισπιλοῦντος. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 22.05.2022 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 29.05.2022 Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Ἀναβάτου. (Θεία Λειτουργία). . .

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
                     Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
                         Εορτάζει στις 23 Νοεμβρίου εκάστου έτους.     
Σταλείς Αμφιλόχιε νεκρών αμφίοις,
Λοχους σκεδάζεις και νεκρός νοουμένους.
Εικάδι εν τριτάτη θάνατος λάβεν Αμφιλόχιον.

Βιογραφία
Ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν Καππαδόκης, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου ( 1 Ιανουαρίου) και φίλος του.
Διακεκριμένος για τη μεγάλη του μόρφωση και ευσέβεια, αναδείχθηκε επίσκοπος Ικονίου το έτος 344 μ.Χ. Υπήρξε άριστος επίσκοπος και μετείχε στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διέπρεψε. Ο Αμφιλόχιος δεν είχε κύρος μόνο στη δική του Εκκλησία, αλλά το ηθικό κύρος του είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Έτσι, παρενέβαινε και σε Εκκλησίες κοντινές, όπου διασφάλιζε την ειρήνη και ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας.

Διότι στο έργο του, είχε οδηγό τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Σπούδασον σεαυτόν δόκιμον παραστήσαι τω Θεώ, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας». (Β’ προς Τιμόθεον, στ’ 15). Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου στο Θεό δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη, που δεν τον ντροπιάζει το καλοφτιαγμένο έργο του, και διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Στην προς Αμφιλοχία επιστολή ο Μέγας Βασίλειος φανερώνει τη λαμπρή ηθική φυσιογνωμία του Αμφιλοχίου.
Τον παρακαλεί να παραστεί στην τιμητική γιορτή υπέρ των μαρτύρων της Καισαρείας, για να αποβεί αυτή σεμνότερη, διότι ο λαός της Καισαρείας τον αγαπά, όσο κανένα άλλο επίσκοπο.
Ο Αμφιλόχιος συνέταξε αρκετούς λόγους για την Ορθοδοξία μας, και πέθανε ειρηνικά το έτος 394 μ.Χ.
Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφίας την έλλαψιν ως καθαρός μυηθείς, δογμάτων ορθότητος φωτοειδείς αστραπάς εκλάμπεις τοις πέρασι· συ γαρ την εν Τριάδι ομοούσιον φύσιν εκήρυξας, ασυγχύτως καθελών τας αιρέσεις. Διο σε, ιεράρχα Αμφιλόχιε, Χριστός εδόξασε.

Κοντάκιον
Ήχος β’. Τα άνω ζητών.
Η θεία βροντη, η σάλπιγξ η του Πνεύματος, πιστών φυτουργέ, και πέλεκυς των αιρέσεων, Ιεράρχα, Αμφιλόχιε, της Τριάδος θεράπον μέγιστε, συν Αγγέλοις πέλων αεί, πρεσβεύων μη παύση υπέρ πάντων ημών.

Κάθισμα
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Λαμπρύνεις τα πέρατα, εν τη ση μνήμη σοφέ, το σώμα εκβλύζει σου, των ιαμάτων πηγάς, Αμφιλόχιε ένδοξε· όθεν και ασθενείας, απαλλάττεις παντοίας, πίστει τούς προσιόντας, τω σεπτώ σου τεμένει, και νυν πταισμάτων την λύσιν, αίτησαι πάσιν ημίν.

Ακούστε το απολυτίκιο!

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου
Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου - Άγιον Όρος, Μεγίστη Λαύρα
Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου – Άγιον Όρος, Μεγίστη Λαύρα
Πηγή: saint.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου