Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

    Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ἀριθ. 1398/7/9.9.2015 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Αὺτῆς, τήν χορήγηση μιᾶς Ὑποτροφίας (100,00 εὐρώ μηνιαίως), μέ τήν ἐπωνυμίαν «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ‘ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’», γιά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2015-2016 καί γιά χρονικόν διάστημα 9 μηνῶν, δηλαδή ἀπό 1.10.2015-30.6.2016, γιά προπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικῶν Τμημάτων Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως στήν Ἑλλάδα, ἀποφοίτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ὅπου ὑπηρέτησεν ὡς Δάσκαλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, καί Λυκείου τῆς Χίου.

 Οἱ Αἰτήσεις συμμετοχῆς καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2015 στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2015
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Μ Α Ρ Κ Ο ΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
« ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ «
------------------

1)Αἴτηση, συνοδευομένη ἀπό ὅλα τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.

2) Φωτοτυπία Ἀστυνομικῆς ταυτότητος.

3) Ἀποδεικτικόν Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀποφοιτήσεως.

4)Ἀποδεικτικόν Λυκείου Ἀποφοιτήσεως.

5) Πιστοποιητικόν Σπουδῶν ἤ Βεβαίωση ἐγγραφῆς Παιδαγωγικῶν Σχολῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς.

6) Βεβαίωση ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους τοῦ ὑποψηφίου (ἐκδίδεται ἀπό τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας).

7) Βεβαίωση μέ ἀναλυτικήν βαθμολογίαν τῶν παρελθόντων ἐτῶν (γιά τους ἤδη Φοιτητάς).

8) Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως.

9) Ἐκκαθαριστικόν Σημείωμα Ἐφορίας τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν τῆς Οἰκογενείας τοῦ ὐποψηφίου και τοῦ ἰδίου, ἐφ’ ὅσον ὑποβάλλει αὐτοτελῶς Φορολογική Δήλωση.

10) Βιογραφικόν Σημείωμα τοῦ Ὑποψηφίου.


Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2015 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου